Czym różni się coaching od mentoringu?

 In Porady

Мentoring a coaching – pojęcia dość zbliżone znaczeniowo. Jednak, warto mieć na uwadze, że istnieje między nimi szereg istotnych różnic. Ja jako mentorka i coach rozwoju osobistego kobiet, jestem szczególnie świadoma istoty tych różnic. Proponuję zapoznać się z nimi bliżej.

Сoaching: definicja i cechy charakterystyczne

Coaching – to metodologia, która pomaga ustawić priorytety we właściwej kolejności, odpowiednio wyznaczyć cele i osiągać je krok po kroku. Coaching nie uczy, a raczej pomaga w nauce. Nie daje gotowych odpowiedzi, ale stawia właściwe pytania w danej sytuacji życiowej.

To skuteczny instrument dla aktywnych osób, które zgubiły właściwy kierunek rozwoju. Głównym przesłaniem coachingu jest to, że każda osoba jest w stanie samodzielnie znaleźć najbardziej optymalną drogę dla osiągnięcia swoich celów, a także tempo z jakim ma się poruszać.

Czym różni się coaching od mentoringu?

Мentor: definicja i charakterystyka

Mentoring – to współczesna metoda w rozwoju osobistym, polegająca na konsultowaniu i udzielaniu praktycznych porad w konkretnych kwestiach. Rolę mentora pełni zawsze wysoko wykwalifikowany specjalista z konkretnej branży, który pomaga osobom mniej doświadczonym w danej dziedzinie.

Mentoring zakłada nie tylko pomoc teoretyczną czy informacyjną, ale także stały dialog. Pomaga człowiekowi poradzić sobie z problemami, których sam nie byłby w stanie pokonać.

Wyróżniamy trzy główne rodzaje mentoringu:

  • indywidualny – najbardziej powszechny typ, który polega na pracy ucznia z mentorem i bezpośredniej komunikacji na żywo;
  • grupowy – mentoring indywidualny w grupie osób, które mają wspólny cel;
  • zdalny – mentoring indywidualny bądź grupowy, który odbywa się zdalnie.

Сoaching vs mentoring: co wybrać?

Сoaching i mentoring – dwie podobne metody rozwojowe, które wykorzystywane są do poprawy zdrowia psychicznego i samopoznania. Aby wybrać najbardziej odpowiednią metodę dla siebie, proponuję określić, czym się różni coaching od mentoringu:

  • coaching bywa krótkofalowy, podczas gdy mentoring jest zwykle procesem ciągłym, długofalowym;
  • coaching motywuje i zachęca człowieka do samodzielnego znajdowania rozwiązań oraz osiągania postawionych celów, a mentoring polega na udzielaniu pomocy, przekazywaniu wiedzy, umiejętności i zdolności;
  • coach a mentor oboje chcą pomóc człowiekowi w rozwoju osobistym, jednak coach może nie mieć doświadczenia zawodowego w dziedzinie danego człowieka, a mentorem jest zawsze bardziej doświadczony i wykwalifikowany specjalista;
  • coaching – jest bardziej formalny, mentoring – to relacja osobista oparta na przyjaźni.

Сoaching i mentoring wyznaczają przed sobą różne cele: pierwszy z nich ma na celu poprawę i rozwój indywidualnych umiejętności danej osoby, podczas gdy drugi zakłada wsparcie i ukierunkowanie danej osoby w rozwoju jego kariery i życia osobistego.

Drogie Panie, zapraszam serdecznie na moje treningi w Warszawie lub online z dowolnego miejsca na świecie!

 

Z miłością,

Natalia Jefimowa – Międzynarodowa mentorka kobite, trenerka rozowju osobistego.

0

Start typing and press Enter to search