I. ZAWARCIE UMOWY

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu lub sesji indywidualnej każdorazowo określany jest w poszczególnej ofercie (ogłoszeniu).
 2. Cena usługi obejmuje zakres wskazany w poszczególnej ofercie (ogłoszeniu)
 3. Rezerwacji miejsca/miejsc na szkolenie można dokonać poprzez stronę internetową www.nataliajefimowa.pl klikając w przycisk REZERWUJĘ będąc w opisie danego szkolenia.
 4. Rezerwacja miejsca/miejsc na szkolenie jest gwarantowana poprzez wypełnienie online formularza zgłoszeniowego oraz opłacenie udziału w warsztacie w wysokości wskazanej w ogłoszeniu, co stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a ACADEMY OF HAPPY PEOPLE Ltd.,127 Camberwell Road, SE5 0HB London, Registration Number 12498162
 5. Faktura VAT zostanie wystawiona automatycznie w momencie rejestracji oraz dokonania opłaty za szkolenie poprzez system płatniczy na stronie www.nataliajefimowa.pl  i przesłana mailem na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Na życzenie Zgłaszającego może zostać wystawiona faktura papierowa.
 6. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z ACADEMY OF HAPPY PEOPLE Ltd.
 7. ACADEMY OF HAPPY PEOPLE Ltd. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 8. Dane dotyczące dokładnej lokalizacji i godziny szkolenia zostaną wysłane na kilka dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail do kontaktu.

II. REZYGNACJA

 1. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu na warunkach określonych poniżej.
 2. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie elektronicznej, wysyłając informację na adres info@nataliajefimowa.pl.
 3. W tytule maila należy napisać „Rezygnacja” oraz podać numer zgłoszenia.
 4. W przypadku rezygnacji do 14 dni przed datą szkolenia, Zgłaszający nie będzie obciążony kosztami szkolenia oprócz kwoty bezzwrotnego zadatku w wysokości 45% wysokości obowiązującej ceny wybranego szkolenia.
 5. W przypadku rezygnacji na mniej niż 14 dni przed datą szkolenia, Zgłaszający zostanie obciążony kosztami szkolenia oraz zadatkiem bezzwrotnym w wysokości 45% wysokości obowiązującej ceny wybranego szkolenia, mimo to otrzyma możliwość uczestniczenia bez dodatkowych kosztów w szkoleniu w innym terminie za zgodą Usługodawcy . Zgłaszający ma prawo wyboru innego, dowolnego terminu, na który są wolne miejsca. Wybrany termin szkolenia nie może przekraczać okresu 6 miesięcy od daty szkolenia, z którego Zgłaszający rezygnuje. Rezerwację miejsca na szkolenie należy dokonać w formie elektronicznej, wysyłając informację na adres info@nataliajefimowa.pl.
 6. W tytule maila należy napisać „Rezygnacja” oraz podać numer zgłoszenia, a w treści podać miejsce i datę wybranego terminu szkolenia.
 7. Brak uczestnictwa w szkoleniu przy jednoczesnym braku rezygnacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty za szkolenie oraz nie jest podstawą do zwrotu opłaty za szkolenie.
 8. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w szkoleniu może wziąć udział inna osoba, wskazana przez Zgłaszającego. Informację z danymi innej osoby (imię i nazwisko) należy wysłać na adres info@nataliajefimowa.pl.
 9. Jeśli w sytuacji z wiązanej z COVID-19 przez władze państwa, w którym planowane jest szkolenie zostanie wprowadzony zakaz albo jakiekolwiek ograniczenia dot. prowadzenia szkolenia , za które Zamawiający wniósł opłatę, opłata za warsztat nie podlega zwrotowi a jedynie przeniesieniu jej na inny termin szkolenia. W takiej sytuacji Zamawiający dostanie na maila podanego przy rejestracji propozycję innego terminu szkolenia albo ma możliwość wziąć udział w innym szkoleniu równowartym opłaconemu szkoleniu, jeśli są wolne miejsca, w okresie do 6 miesięcy od dnia wprowadzenia restrykcji związanej z COVID-19.

 

0

Start typing and press Enter to search